onsdag 12 februari 2020

Rapport Fortnox

Idag har ett av mina favoritbolag lämnat rapport, Fortnox.

Jag har totalt 4 transaktioner i aktien.
Köp

 • 27 juli 2016 - 53 st. á 19,10kr 
 • 30 augusti 2016 - 60 st. á 23,20kr
 • 9 februari 2017 - 87 st. a´33,80 kr 
 • Totalt 200 aktier. Med ett GAV om 27,01 kr, eller 5 402 kr totalt investerat. 
Sälj 
 • 11 oktober 2018 - 75 st á 72 kr Försäljningen den 11 oktober gjorde jag som en säkerhetsåtgärd på grund av den (då) stora uppgången. Genom att sälja 75 aktier i det läget fick jag tillbaka min ursprungliga investering. Hela mitt innehav i Fortnox i dagsläget är alltså avkastning. Givetvis ångrar man till viss del att man sålde i det läget. Men den fortsatta uppgången var inte helt solklar då. 

Men Fortnox har fortsatt att växa, mitt innehav är i skrivande stund upp 646 % och är med råge den bästa investeringen jag gjort. 

De har idag lämnat rapport för 2019 och här kommer en kortare sammanfattning av den. 
 • Nettoomsättningen ökade med 42,1%, till 532,1 Mkr, jämfört med 374,4 Mkr 2018. 
 • Rörelseresultatet ökade till 172,2 Mkr, jämfört med 102,1 Mkr 2018. 
 • Rörelsemarginalen uppgick alltså till 32,4%, jämfört med 27,3% tidigare år. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 134,9 Mkr, jämfört med 78,9 Mkr. 
 • Resultatet per aktie landade på 2,26 kr, jämfört med 1,32 kr. 
 • Utdelningen höjs till 0,5 kr, jämfört med 0.35 kr. 

Utöver starka siffror så har även antalet kunder ökat starkt under 2019. De har nu totalt 313 000 kunder, jämfört med 257 000 st den 31 december 2018. Bara i Q4 ökade antalet med 16 000 st. 

Under året har Fortnox fått godkännande att bli betalningsförmedlare, vilket gör att deras kunder kommer kunna sköta betalningar direkt genom deras plattform. Vidare har de lanserat 'Fortnox Hälsa', som ger kunderna möjlighet att teckna vårdförsäkring digitalt. 


Fortnox är en riktig guldklimp som jag kommer hålla hårt i! 

Ha en fortsatt trevlig vecka!

Friskrivning. Ingenting av vad jag skrivit ska ses som köp- eller säljråd. Gör alltid din egna analys. Jag tar inget ansvar från eventuella felskrivningar, felräkningar eller direkt felaktiga påståenden. 

lördag 8 februari 2020

Guide: Hur börjar man investera? Del 2/?.

I det första inlägget (som du hittar här) i denna serie gick jag igenom grunderna kring hur man ska tänka kring buffert samt räntebärande bankkonto.

I detta inlägg kommer jag gå in lite djupare kring vilket konto man ska använda när.
Eftersom jag är kund hos och använder Avanza så kommer jag utgå från deras hemsida. Vidare har jag affiliatelänkar till dem, och får alltså en liten summa om ni startar ett konto hos dem. Detta är ingenting som påverkar mina åsikter eller tankar om dem.

Jag kommer utgå från kontotyperna

 • Investeringssparkonto (ISK),
 • Kapitalförsäkring (KF) och
 • Aktie- och fondkonto
Du kan ha flera av dessa kontotyper hos Avanza. 

Investeringssparkonto
Vanligtvis förkortat till 'ISK'. Kontotypen infördes i Sverige den 1 januari 2012. Tidigare beskattades kapitalinkomster (försäljning av aktier eller mottagna utdelningar) med 30% av vinsten (se Aktie- och fondkonto). Investeringssparkontot beskattas på ett helt annat sätt.

torsdag 6 februari 2020

Rapporter Axfood & Sampo

God förmiddag!

Idag lämnar egentligen tre av mina innehav rapport, Axfood, Sampo och Nordea. Mitt innehav i Nordea är i princip obetydligt, det utgörs av den utdelning Sampo lämnade under förra året.

Axfood

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5,5%. 
 • Rörelseresultatet ökade till 2 288 Mkr, jämfört med 2 025Mkr under 2018. En ökning med 13%. 
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,5%, jämfört med 4,2% tidigare år. 
 • En ny redovisningsstandard påverkade dock rörelseresultatet med 174 Mkr och rörelsemarginalen med 0,3%. Detta leder alltså till att rörelseresultatet, exklusive ny redovisningsstandard, ökade med ca 4,4% samt att rörelsemarginalen låg på samma nivå som tidigare år. 
 • Resultat per aktie uppgick till 7,87 kr jämfört med 7,41 kr tidigare år. 

onsdag 5 februari 2020

Rapport SHB och Wallenstam

Denna dag har varit lite extra spännande. Två av mina innehav har lämnat rapport, SHB vid 07:00 och Wallenstam vid 12:00.

SHB

 • Rörelseresultatet minskade med 1% till 21 796 mkr. Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster steg rörelseresultatet med 55 mkr. 
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9%. 
 • Intäkterna steg med 2%. Justerat för valutakurseffekter och engångsposter ökade intäkterna med 3%. 
 • Kostnaderna steg med 4 %. Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster ökade kostnaderna med 5%. 
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,04%. 
 • Utdelningen föreslås ligga kvar på 5,5 kr per aktie. 
SHB A har vid skrivande stund ökat 4,8% idag. Marknaden uppskattade rapporten, vilket troligen framförallt beror på att vinsten var nästan 14% högre än väntat. Kostnaderna ökar dock fortsatt, något SHB tidigare uttalat att de jobbar på att få ner. En del av de ökade kostnader härrör sig till framförallt mer arbete för förstärka rutiner, kontroller och system för att inte utnyttjas för finansiell kriminalitet. 

Jag hade hoppats på en bonusutdelning, med tanke på att bolaget de senaste åren haft en vinst som överstigit utdelningen med ett par kronor per aktie samt att de haft samma utdelning sedan 2018 (inte inräknat bonusutdelning). 


Wallenstam

 • Substansvärdet per aktie ökade med 9 kr, 11% i perioden och uppgår till 91,3 kr jämfört med 82,3 föregående år. 
 • Utdelningen föreslås bli 1,9 kr uppdelat på två utbetalningar om 0,95 kr per aktie. De behåller alltså samma utdelningsbelopp som de delade ut 2019. 
 • Förvaltningsresultatet för fastigheter ökade med cirka 10%. 
 • Hyresintäkterna ökade med drygt 6%. 
 • De har för tillfället 3 135 lägenheter i produktion. 
 • Resultat efter skatt uppgår till 8,5 kr per aktie. 
Bolagets VD kommenterade följande angående rapporten 
"Vi skapade 9 kronor per aktie i substansvärdeökning under det första kalenderåret i den nya affärsplanen, av de 40 kronor som är vårt mål 2023. Förvaltningsresultatet ökade med 10% till drygt 1,1 Mdr och överskottsgraden landar på 75,5 %. Det är fantastiskt fina siffror som återigen visar hur väl verksamheten och vår affärsmodell fungerar." 

samt 

"Den stora efterfrågan på fastigheter påverkar direktavkastningskraven och följaktligen även värderingen av fastighetsbeståndet. Värdeförändringarna på våra fastigheter uppgick 2019 till 2,5 Mdr. Det är extra roligt att se att värdeförändringarna från vår effektiva nyproduktion bidrar allt mer till vår värdetillväxt."Jag tycker rapporten är godkänd. Bolaget värderas idag en bit över sitt substansvärde, men de har ett relativt aggressivt tillväxtmål. Detta tillväxtmål inleddes 2019 och går ut på att växa 40 kr (per aktie) i substansvärde till 2023. 

Att utdelningen inte höjdes kan givetvis svida lite. Men med tanke på deras höga tillväxtmål, det faktum att jag inte lever på eller behöver utdelningar samt att min placering i Wallenstam inte är gjord för enbart utdelning/utdelningstillväxt, utan för totalavkastningen, så berör det inte mig särskilt mycket. Om bolaget kan investera dessa pengar för bra investeringar så har jag fullt förtroende för dem. 

Bolaget var ned ca 1.5% under dagen innan rapporten släpptes. Hur marknaden tar emot rapporten återstår att se. 

Ha en trevlig dag! 

OBS. Ingenting jag skriver ska ses som ett köp- eller säljråd. Gör alltid din egna analys. Jag tar inget ansvar för eventuella felskrivningar, felräkningar eller direkt felaktiga påståenden. 

tisdag 4 februari 2020

Rapport Disney

För bara en liten stund sen kom Disneys rapport för Q4 ut på marknaden och jag tänkte kommentera denna lite kort. 

Detta jättebolag växer fortfarande. Värdering i skrivande stund är 225 119 257 842 USD. Alltså ca 225 MUSD. I koncernen ingår bland annat ESPN, Marvel, LucasFilm, Pixar och The History Channel. De har nyligen startat Disney+ som är en utmanare till Netflix. 

Disneys omsättning ökade med drygt 36% och uppgick till 20,9 MUSD. Vinst per aktie uppgick till 1,53 dollar. 

Deras streamingtjänst Disney+ har nu över 26 miljoner användare, vilket kan jämföras med Netflix som har 167 miljoner användare. Disney+ ökar snabbt, men har fortfarande en lång väg kvar! 

Jag äger inte Walt Disney Co idag och planerar inte att köpa det i närtiden. Jag hade gärna ägt det, men det känns som ett bolag som konstant är övervärderat. 


Detta ska inte ses som en rekommendation av någon sort. Köp- eller sälj aldrig på tips från andra, utan gör din egna analys. 

Ha en trevlig kväll! 

måndag 3 februari 2020

Månadsrapport januari 2020 och utdelningshöjningar hos rapporterande bolag

Här kommer en aningen försenad månadsrapport för januari 2020!

Jag måste säga att jag är nöjd med hur min portfölj presterat än så länge i år. Index har haft en uppgång på 0.64% och min portfölj har, precis som ni själva kan utläsa, mäktat med en uppgång om 3,78%. En enskild månad är egentligen alldeles för kort tid för att faktiskt få ut någonting av att jämföra sig med index. Men med det sagt är det givetvis alltid ytterst trevligt när man slår det, vilket portföljen denna månad gjorde med 3,14%. 


Under månaden så har några av mina innehav lämnat rapport.
Castellum

 • Har haft en uppgång om 7,55% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 6,5 kr från tidigare 6,1 kr.
 • Utdelningshöjning med ca 7%. 
SCA B
 • Uppgång om 1,6% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 2 kr från tidigare 1,75 kr. 
 • Utdelningshöjning med ca 14%. 
Essity B
 • Uppgång om 1,39% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 6,25 kr från tidigare 5,75 kr. 
 • Utdelningshöjning med ca 9%. 
Investor
 • Uppgång om 3,33% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 14 kr från tidigare 13 kr. 
 • Utdelningshöjning med ca 8%. 

På grund av bland annat valutan har jag valt att inte redovisa utdelningshöjningar hos de utländska innehav som har rapporterat. 

Johnson & Johnson
 • Uppgång om 2,04% under månaden. 
Mastercard
 • Uppgång om 5,84% under månaden. 
Visa
 • Uppgång med 5,89% under månaden. 


Friskrivning
Ingenting jag har skrivit ska ses som en köp- eller säljrekommendation. Detta är innehav jag har och du bör grunda eventuella köp eller sälj på din egen kunskap och analys. Jag tar inget som helst ansvar för eventuella felskrivningar, felräkningar eller felaktiga påståenden. 

Jag önskar er en trevlig vecka! 

lördag 1 februari 2020

Guide: Hur börjar man investera? Del 1/?

Jag kommer starta en guide kring hur man enklast kommer igång med sparande och investeringar. Guiden kommer vara uppdelad i flera delar och kommer uppdateras då och då. Du får gärna länka denna till nära och kära ifall de behöver hjälp att komma igång!

Under den senaste tiden har många av mina vänner blivit intresserade av aktier och investeringar. Antagligen är en stor anledning FOMO (fear of missing out) efter 2019 års uppgångar.

Risken att börja investera precis på toppen av en konjunktur finns givetvis. Men att försöka tajma detta är otroligt svårt, om inte omöjligt. Folk har pratat om att lågkonjunkturen är här i så många år att de har missat väldigt många % uppgång i jakt på dippen. Man brukar säga att time in the market är bättre än timing the market. Varken du eller någon annan vet när dippen kommer komma. Det är helt enkelt bättre att börja investera redan nu och att månadsspara, på så sätt kommer du få ett bra GAV (Genomsnittligt AnskaffningsVärde) över tid.

Grafen visar mina inköp i Spiltan Globalfond Investmentbolag. Jag månadssparar 500 kr i månaden i denna fond. Köpen har skett både i toppar och i dalar vilket gör att man över tid får en bra inköpskurs. Även om denna graf visar en fond så fungerar principen exakt likadant för aktier!
Med det sagt så behöver du givetvis först välja vilken bank du ska använda dig av i ditt sparande. Jag använder mig av Avanza, varför jag kommer använda de som referens framöver. Med det sagt finns det även andra banker som är bra för aktiehandel såsom Nordnet. Vilken bank du använder är helt upp till dig.

Det första steget för dig är att kolla på ditt bankkonto. Har du en buffert? Har du några pengar kvar alls i slutet av månaden? 

Buffert
 • Det är svårt att ge någon generell riktpunkt över hur stor buffert man ska ha. Det beror helt och hållet på var du är i livet. Har du familj, villa och bil så behöver du en buffert som är mycket större än vad du behöver som student. Bufferten ska kunna täcka alla oväntade utgifter för dig. 
 • Jag är student och hyr ett rum i en korridor. Jag äger ingen bil eller något annat som kan orsaka en stor utgift. Därför har jag satt min buffert till 10 000 kr, vilken jag har på samma bank som jag har mitt kort kopplat till. 
Pengar kvar i slutet av månaden? 
 • Har du redan en del pengar sparade? Ligger de på ett konto på en storbank där du inte får någon ränta? Innan du börjar tänka kring investeringar så är det första du bör göra att sätta in pengarna på ett räntekonto. Jag använder mig av Sparkonto + Collector hos Avanza. De erbjuder i skrivande stund en ränta om 0,65% och har fria uttag. Alltså ingenting du blir rik på, men bra mycket bättre än att inte få något alls. Detta konto täcks av insättningsgarantin upp till 950 000 kr. Detta gör att du får ersättning av staten upp till detta belopp om Collector skulle gå i konkurs. Du kan läsa mer om den statliga insättningsgarantin här

Sammanfattningsvis bör du först och främst bygga upp en buffert. Hur stor bufferten bör vara beror på hur din levnadssituation ser ut. Därefter rekommenderar jag att starta ett räntekonto på en nätbank, sätta in ditt redan sparade kapital på ett räntekonto. Därefter kan du ta dig den tiden som behövs för att läsa vidare om hur du ska investera. 


Genom att starta ett konto hos Avanza genom min affiliatelänk så får jag en mindre summa av Avanza. Detta påverkar inte på något sätt vad jag skriver eller tycker om dem. Det hjälper dock mig som student. 

Friskrivning: 
Ingenting av vad som skrivits ska ses som köpråd eller ekonomisk rådgivning. Gör alltid din egna research inför dina beslut. Du behöver alltså själv analysera och bedöma materialet i den utsträckning du tycker det behövs. Jag tar inget ansvar för eventuella felskrivningar, felräkningar eller felaktiga påståenden. 

Ha en trevlig helg! 

torsdag 30 januari 2020

SCA Rapport

SCA lämnade imorse rapport för 2019. Här kommer en kortare sammanställning: 


* Nettoomsättningen ökade med 4% jämfört med tidigare år.
* Periodens resultat ökade till 15 522 MSEK jämfört med 3 659 MSEK tidigare på grund av ändrad       redovisningsmetod av skogstillgångarna.
* Resultat per aktie, exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod, uppgick till 4,05 kr jämfört           med 5,21 tidigare år.
* Styrelsen föreslog en utdelning om 2,00 kr per aktie jämfört med 1,75 kr tidigare år. En ökning           med ca 14%.
* Utdelningsandelen kommer således uppgå till ca 49%.

SCA har tidigare under hösten/vintern gått ut med att de skulle börja redovisa sina skogstillgångar för att spegla marknadsvärdet (baserat på närliggande transaktioner av skog). Omvärderingen gav en nettoeffekt om ca 13 miljarder kr.

Utan att ha gjort en djupgrävning i rapporten eller de områden SCA har skogstillgångar i så bör man inte helt okritiskt ta till sig den värderingen. Den kunskap jag har om skogstillgångar i mitt närområde så har priserna, precis som för bostads- och kommersiella fastigheter, stigit i det lågränteläge vi lever i. Iallafall i de södra delarna i Sverige är det idag svårt, om inte omöjligt, att som ny skogsbonde köpa en skogsfastighet och leva på avkastningen. Marken kostar helt enkelt för mycket för att man ska kunna amortera, betala ränta och kunna leva på avkastningen.

Med det sagt så är markpriserna helt andra i de norra delarna av landet på grund av lägre bonitet, varför det inte behöver vara aktuellt för SCA:s skog.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige och i Baltikum. Detta motsvarar alltså 6%(!) av Sveriges yta och i klimatets anda så nettobinder den 8% av Sveriges fossila koldioxidutsläpp (2019 Q4 delårsrapport s.7).

Anledningen till varför jag köpte just 270 aktier i SCA, utöver att det enligt mig är en passande exponering, är på grund av att detta antal aktier motsvarar ägandet av ett hektar i bolaget. Bolaget har som sagt 2,6 miljoner hektar skog och 702 342 489 st aktier, vilket betyder att en aktie motsvarar ungefär 0.0037 hektar. 0.0037*270 = 1.

I skrivande stund är SCA B upp 5,09% (4,52 kr). Bolagets totala värde är idag ca 65,5 miljarder kr. Jämför detta med skogstillgångar som värderas till 70 miljarder kr så ser man att SCA just nu värderas till ett P/B som är lägre än 1.

Jag friskriver mig helt från eventuella felskrivningar, felräkningar eller felaktiga påståenden. Detta ska inte på något sätt ses som något köp- eller säljråd. Gör alltid din egna analys.

onsdag 29 januari 2020

Rapport Mastercard

Idag har ett av mina mindre innehav rapporterat. 

Vilka är Mastercard (MA)? 
Mastercard är ett globalt finansföretag som är specialiserade inom betalningslösningar. Bolaget grundades 1966 och har sitt huvudkontor i New York. Ett vanligt misstag folk gör är att man tror att det är Mastercard som ger ut korten vi handlar med, så är inte fallet. Mastercard har, enkelt förklarat, systemet bakom transaktionen som gör att pengarna hamnar där de ska. 

Bolaget har höga nyckeltal, men med det sagt är det inte nödvändigtvis högt värderat. Under 10-talet har aktien haft en tillväxt om 1 164,60%. Inte illa! 
P/E-talet för 2020 är ca 35. 
Bolaget lämnar utdelning, men yielden är inget att hänga i taket. Ca 0.43 % per dagens datum. Utdelningstillväxten är desto bättre med en tillväxt om 22,05% de senaste tre åren. 

Rapporten gällde Q4. Omsättningen steg med 16%, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Justerat resultat per aktie var dock bättre än förväntat och slog analytikernas förväntningar med 4,8%. 

Bolaget är vid publicerandet av detta inlägg upp 0,84% för dagen och 8,52% för innevarande år. 

Jag tycker om aktien, varför är det då ett av mina mindre innehav? För att jag inte kan bestämma mig. Jag har bestämt mig för att ha en viss exponering mot branschen, det finns ett par olika stora företag att välja mellan så som t.ex. Mastercard, Visa eller AMEX. Jag valde då att, i stället för att gå in i enbart ett av företagen, dela upp min investering. Således uppgår mina investeringar i Mastercard och Visa tillsammans till en lagom exponering. 

Friskrivning: 
Inlägget ska inte ses som ett köpråd eller rekommendation av något sätt. Gör alltid en egen analys. Investeringar kan leda till att du förlorar ditt insatta kapital. 

tisdag 28 januari 2020

Ekonomiska målsättningar 2020

De sparmål jag har under min studietid kommer inte göra mig rik. Men eftersom jag, sedan jag började spara för ca 5 år sedan, har haft som mål att vara miljonär innan jag var 30 år gammal (100 000 kr året jag blev 21, 200 000 kr året jag blev 22 osv..) så kommer jag hålla fast vid att komma över 500 000 kr innan året är slut. Med en inkomst som består av CSN, jobb vid sidan om och sommarjobb så kommer det bli svårt, men inte omöjligt.

Med beaktning av att jag vill njuta av studentlivet och inte bara spara pengar så har jag satt som mål att lyckas spara 60 000 kr under året, 5 000 kr per månad. Sommarjobbet kommer troligen stå för en stor del av detta beloppet. Hur förhåller sig då detta mål med målet om 500 000 kr innan året är slut? Jo, jag är snäll mot mig själv i min målsättning och beräknar hur högt mitt nysparande ska vara på med beaktning av att jag får en snittavkastning om 10% på min nuvarande portfölj (60 000 kr nysparande + 40 000 kr avkastning).

Vidare kommer 2020 troligtvis bli året då jag passerar 12 000 kr i utdelning, eller 1 000 kr i månaden. För att själv få motivation till mitt sparande brukar jag dela upp detta ytterligare. Precis som Warren Buffet ska ha sagt "If you don't find a way to make money in your sleep, you will work until you die.". 12 000 kr om året blir 1 000 kr i månaden, 231 kr i veckan, 33 kr om dagen, 1,37 kr i timmen, 0,023 kr i minuten.

Även om jag är nöjd med min portfölj och riskprofilen den har så önskar jag att ytterligare sprida riskerna genom att göra Xact Högutdelande till en stor bas i portföljen.

Slutligen har jag en kreditlina om ungefär 200 000 kr som jag kan använda mig av. Denna används som torrt krut vid en större nedgång och ingenting som används annars.

Mina målsättningar för året är alltså;
* Spara 60 000 kr under året.
* Passera 12 000 kr utdelning.
* Öka innehavet i Xact Högutdelande. Målinnehav om 1 000 andelar.
* Spara 500 kr i månaden i Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Lämna gärna en kommentar om ni har frågor eller funderingar.
Ha en bra dag!

OBS. Jag friskriver mig från eventuella felaktiga påståenden eller felskrivningar. Vidare ska inga av de aktier eller fonder jag skriver om ses som köpråd.

måndag 27 januari 2020

Portföljuppdatering 2020-01-27


Såhär ser alltså portföljen ut per dagens datum. Som ni ser så har jag en mindre skuld om 2,8% vilka jag använde för mitt inköp av SCA B á 80,82 kr. Mina svenska aktier (och båda fonderna) befinner sig på ett ISK och mina utländska innehav befinner sig på ett KF. Vidare använder jag en del av den gratis kredit som Avanza använder till att uppbära ränta om 0.65% på Collectors räntekonto. Det blir inte några stora pengar man tjänar, men 100 kr om året för något som tar 5 minuter att fixa är inte helt fel. Det blir i alla fall några öl här ute på nationerna för den summan. 

The First One

Då har även jag blivit med blogg. Det känns som att bloggar inriktade mot ekonomi poppar upp överallt just nu. Ett tecken på slutet av en högkonjunktur? Ni kanske minns det klassiska citatet som Joe Kennedy ska ha sagt; "You know it's time to sell when shoeshine boys give you stock tips. The bull market is over". Hur som helst är jag trygg i min strategi och har inget stort behov av mina pengar under en lång tid framöver, varför jag inte kommer bli tvingad att sälja av mina aktier, särskilt inte under en lågkonjunktur. Buy&Hold är det som gäller.

Även denna blogg kommer alltså vara inriktad mot ekonomi, men med en viss nischning. Eftersom jag studerar och tycker om juridik så planerar jag även att skriva inläggsserier om vissa lagar. Närmast till hand ligger troligen Konsumentköplagen.

Jag skapar denna blogg framförallt för att själv kunna gå tillbaka för att se vad och hur man tänkte. Men utöver detta så önskar jag utveckla mina skriftliga förmågor. Slutligen skadar det ju inte heller om man skulle lära någon något. Vill ni veta mer om mig finner ni det här.

Med detta sagt hoppas jag att ni tycker om vad ni läser. Tveka inte att kommentera om det är något ni vill tycka till om. Ha en underbar dag.