onsdag 12 februari 2020

Rapport Fortnox

Idag har ett av mina favoritbolag lämnat rapport, Fortnox.

Jag har totalt 4 transaktioner i aktien.
Köp

 • 27 juli 2016 - 53 st. á 19,10kr 
 • 30 augusti 2016 - 60 st. á 23,20kr
 • 9 februari 2017 - 87 st. a´33,80 kr 
 • Totalt 200 aktier. Med ett GAV om 27,01 kr, eller 5 402 kr totalt investerat. 
Sälj 
 • 11 oktober 2018 - 75 st á 72 kr Försäljningen den 11 oktober gjorde jag som en säkerhetsåtgärd på grund av den (då) stora uppgången. Genom att sälja 75 aktier i det läget fick jag tillbaka min ursprungliga investering. Hela mitt innehav i Fortnox i dagsläget är alltså avkastning. Givetvis ångrar man till viss del att man sålde i det läget. Men den fortsatta uppgången var inte helt solklar då. 

Men Fortnox har fortsatt att växa, mitt innehav är i skrivande stund upp 646 % och är med råge den bästa investeringen jag gjort. 

De har idag lämnat rapport för 2019 och här kommer en kortare sammanfattning av den. 
 • Nettoomsättningen ökade med 42,1%, till 532,1 Mkr, jämfört med 374,4 Mkr 2018. 
 • Rörelseresultatet ökade till 172,2 Mkr, jämfört med 102,1 Mkr 2018. 
 • Rörelsemarginalen uppgick alltså till 32,4%, jämfört med 27,3% tidigare år. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 134,9 Mkr, jämfört med 78,9 Mkr. 
 • Resultatet per aktie landade på 2,26 kr, jämfört med 1,32 kr. 
 • Utdelningen höjs till 0,5 kr, jämfört med 0.35 kr. 

Utöver starka siffror så har även antalet kunder ökat starkt under 2019. De har nu totalt 313 000 kunder, jämfört med 257 000 st den 31 december 2018. Bara i Q4 ökade antalet med 16 000 st. 

Under året har Fortnox fått godkännande att bli betalningsförmedlare, vilket gör att deras kunder kommer kunna sköta betalningar direkt genom deras plattform. Vidare har de lanserat 'Fortnox Hälsa', som ger kunderna möjlighet att teckna vårdförsäkring digitalt. 


Fortnox är en riktig guldklimp som jag kommer hålla hårt i! 

Ha en fortsatt trevlig vecka!

Friskrivning. Ingenting av vad jag skrivit ska ses som köp- eller säljråd. Gör alltid din egna analys. Jag tar inget ansvar från eventuella felskrivningar, felräkningar eller direkt felaktiga påståenden. 

lördag 8 februari 2020

Guide: Hur börjar man investera? Del 2/?.

I det första inlägget (som du hittar här) i denna serie gick jag igenom grunderna kring hur man ska tänka kring buffert samt räntebärande bankkonto.

I detta inlägg kommer jag gå in lite djupare kring vilket konto man ska använda när.
Eftersom jag är kund hos och använder Avanza så kommer jag utgå från deras hemsida. Vidare har jag affiliatelänkar till dem, och får alltså en liten summa om ni startar ett konto hos dem. Detta är ingenting som påverkar mina åsikter eller tankar om dem.

Jag kommer utgå från kontotyperna

 • Investeringssparkonto (ISK),
 • Kapitalförsäkring (KF) och
 • Aktie- och fondkonto
Du kan ha flera av dessa kontotyper hos Avanza. 

Investeringssparkonto
Vanligtvis förkortat till 'ISK'. Kontotypen infördes i Sverige den 1 januari 2012. Tidigare beskattades kapitalinkomster (försäljning av aktier eller mottagna utdelningar) med 30% av vinsten (se Aktie- och fondkonto). Investeringssparkontot beskattas på ett helt annat sätt.

torsdag 6 februari 2020

Rapporter Axfood & Sampo

God förmiddag!

Idag lämnar egentligen tre av mina innehav rapport, Axfood, Sampo och Nordea. Mitt innehav i Nordea är i princip obetydligt, det utgörs av den utdelning Sampo lämnade under förra året.

Axfood

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5,5%. 
 • Rörelseresultatet ökade till 2 288 Mkr, jämfört med 2 025Mkr under 2018. En ökning med 13%. 
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,5%, jämfört med 4,2% tidigare år. 
 • En ny redovisningsstandard påverkade dock rörelseresultatet med 174 Mkr och rörelsemarginalen med 0,3%. Detta leder alltså till att rörelseresultatet, exklusive ny redovisningsstandard, ökade med ca 4,4% samt att rörelsemarginalen låg på samma nivå som tidigare år. 
 • Resultat per aktie uppgick till 7,87 kr jämfört med 7,41 kr tidigare år. 

onsdag 5 februari 2020

Rapport SHB och Wallenstam

Denna dag har varit lite extra spännande. Två av mina innehav har lämnat rapport, SHB vid 07:00 och Wallenstam vid 12:00.

SHB

 • Rörelseresultatet minskade med 1% till 21 796 mkr. Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster steg rörelseresultatet med 55 mkr. 
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9%. 
 • Intäkterna steg med 2%. Justerat för valutakurseffekter och engångsposter ökade intäkterna med 3%. 
 • Kostnaderna steg med 4 %. Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster ökade kostnaderna med 5%. 
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,04%. 
 • Utdelningen föreslås ligga kvar på 5,5 kr per aktie. 
SHB A har vid skrivande stund ökat 4,8% idag. Marknaden uppskattade rapporten, vilket troligen framförallt beror på att vinsten var nästan 14% högre än väntat. Kostnaderna ökar dock fortsatt, något SHB tidigare uttalat att de jobbar på att få ner. En del av de ökade kostnader härrör sig till framförallt mer arbete för förstärka rutiner, kontroller och system för att inte utnyttjas för finansiell kriminalitet. 

Jag hade hoppats på en bonusutdelning, med tanke på att bolaget de senaste åren haft en vinst som överstigit utdelningen med ett par kronor per aktie samt att de haft samma utdelning sedan 2018 (inte inräknat bonusutdelning). 


Wallenstam

 • Substansvärdet per aktie ökade med 9 kr, 11% i perioden och uppgår till 91,3 kr jämfört med 82,3 föregående år. 
 • Utdelningen föreslås bli 1,9 kr uppdelat på två utbetalningar om 0,95 kr per aktie. De behåller alltså samma utdelningsbelopp som de delade ut 2019. 
 • Förvaltningsresultatet för fastigheter ökade med cirka 10%. 
 • Hyresintäkterna ökade med drygt 6%. 
 • De har för tillfället 3 135 lägenheter i produktion. 
 • Resultat efter skatt uppgår till 8,5 kr per aktie. 
Bolagets VD kommenterade följande angående rapporten 
"Vi skapade 9 kronor per aktie i substansvärdeökning under det första kalenderåret i den nya affärsplanen, av de 40 kronor som är vårt mål 2023. Förvaltningsresultatet ökade med 10% till drygt 1,1 Mdr och överskottsgraden landar på 75,5 %. Det är fantastiskt fina siffror som återigen visar hur väl verksamheten och vår affärsmodell fungerar." 

samt 

"Den stora efterfrågan på fastigheter påverkar direktavkastningskraven och följaktligen även värderingen av fastighetsbeståndet. Värdeförändringarna på våra fastigheter uppgick 2019 till 2,5 Mdr. Det är extra roligt att se att värdeförändringarna från vår effektiva nyproduktion bidrar allt mer till vår värdetillväxt."Jag tycker rapporten är godkänd. Bolaget värderas idag en bit över sitt substansvärde, men de har ett relativt aggressivt tillväxtmål. Detta tillväxtmål inleddes 2019 och går ut på att växa 40 kr (per aktie) i substansvärde till 2023. 

Att utdelningen inte höjdes kan givetvis svida lite. Men med tanke på deras höga tillväxtmål, det faktum att jag inte lever på eller behöver utdelningar samt att min placering i Wallenstam inte är gjord för enbart utdelning/utdelningstillväxt, utan för totalavkastningen, så berör det inte mig särskilt mycket. Om bolaget kan investera dessa pengar för bra investeringar så har jag fullt förtroende för dem. 

Bolaget var ned ca 1.5% under dagen innan rapporten släpptes. Hur marknaden tar emot rapporten återstår att se. 

Ha en trevlig dag! 

OBS. Ingenting jag skriver ska ses som ett köp- eller säljråd. Gör alltid din egna analys. Jag tar inget ansvar för eventuella felskrivningar, felräkningar eller direkt felaktiga påståenden. 

tisdag 4 februari 2020

Rapport Disney

För bara en liten stund sen kom Disneys rapport för Q4 ut på marknaden och jag tänkte kommentera denna lite kort. 

Detta jättebolag växer fortfarande. Värdering i skrivande stund är 225 119 257 842 USD. Alltså ca 225 MUSD. I koncernen ingår bland annat ESPN, Marvel, LucasFilm, Pixar och The History Channel. De har nyligen startat Disney+ som är en utmanare till Netflix. 

Disneys omsättning ökade med drygt 36% och uppgick till 20,9 MUSD. Vinst per aktie uppgick till 1,53 dollar. 

Deras streamingtjänst Disney+ har nu över 26 miljoner användare, vilket kan jämföras med Netflix som har 167 miljoner användare. Disney+ ökar snabbt, men har fortfarande en lång väg kvar! 

Jag äger inte Walt Disney Co idag och planerar inte att köpa det i närtiden. Jag hade gärna ägt det, men det känns som ett bolag som konstant är övervärderat. 


Detta ska inte ses som en rekommendation av någon sort. Köp- eller sälj aldrig på tips från andra, utan gör din egna analys. 

Ha en trevlig kväll! 

måndag 3 februari 2020

Månadsrapport januari 2020 och utdelningshöjningar hos rapporterande bolag

Här kommer en aningen försenad månadsrapport för januari 2020!

Jag måste säga att jag är nöjd med hur min portfölj presterat än så länge i år. Index har haft en uppgång på 0.64% och min portfölj har, precis som ni själva kan utläsa, mäktat med en uppgång om 3,78%. En enskild månad är egentligen alldeles för kort tid för att faktiskt få ut någonting av att jämföra sig med index. Men med det sagt är det givetvis alltid ytterst trevligt när man slår det, vilket portföljen denna månad gjorde med 3,14%. 


Under månaden så har några av mina innehav lämnat rapport.
Castellum

 • Har haft en uppgång om 7,55% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 6,5 kr från tidigare 6,1 kr.
 • Utdelningshöjning med ca 7%. 
SCA B
 • Uppgång om 1,6% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 2 kr från tidigare 1,75 kr. 
 • Utdelningshöjning med ca 14%. 
Essity B
 • Uppgång om 1,39% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 6,25 kr från tidigare 5,75 kr. 
 • Utdelningshöjning med ca 9%. 
Investor
 • Uppgång om 3,33% under månaden. 
 • Höjde utdelningen per aktie till 14 kr från tidigare 13 kr. 
 • Utdelningshöjning med ca 8%. 

På grund av bland annat valutan har jag valt att inte redovisa utdelningshöjningar hos de utländska innehav som har rapporterat. 

Johnson & Johnson
 • Uppgång om 2,04% under månaden. 
Mastercard
 • Uppgång om 5,84% under månaden. 
Visa
 • Uppgång med 5,89% under månaden. 


Friskrivning
Ingenting jag har skrivit ska ses som en köp- eller säljrekommendation. Detta är innehav jag har och du bör grunda eventuella köp eller sälj på din egen kunskap och analys. Jag tar inget som helst ansvar för eventuella felskrivningar, felräkningar eller felaktiga påståenden. 

Jag önskar er en trevlig vecka! 

lördag 1 februari 2020

Guide: Hur börjar man investera? Del 1/?

Jag kommer starta en guide kring hur man enklast kommer igång med sparande och investeringar. Guiden kommer vara uppdelad i flera delar och kommer uppdateras då och då. Du får gärna länka denna till nära och kära ifall de behöver hjälp att komma igång!

Under den senaste tiden har många av mina vänner blivit intresserade av aktier och investeringar. Antagligen är en stor anledning FOMO (fear of missing out) efter 2019 års uppgångar.

Risken att börja investera precis på toppen av en konjunktur finns givetvis. Men att försöka tajma detta är otroligt svårt, om inte omöjligt. Folk har pratat om att lågkonjunkturen är här i så många år att de har missat väldigt många % uppgång i jakt på dippen. Man brukar säga att time in the market är bättre än timing the market. Varken du eller någon annan vet när dippen kommer komma. Det är helt enkelt bättre att börja investera redan nu och att månadsspara, på så sätt kommer du få ett bra GAV (Genomsnittligt AnskaffningsVärde) över tid.

Grafen visar mina inköp i Spiltan Globalfond Investmentbolag. Jag månadssparar 500 kr i månaden i denna fond. Köpen har skett både i toppar och i dalar vilket gör att man över tid får en bra inköpskurs. Även om denna graf visar en fond så fungerar principen exakt likadant för aktier!
Med det sagt så behöver du givetvis först välja vilken bank du ska använda dig av i ditt sparande. Jag använder mig av Avanza, varför jag kommer använda de som referens framöver. Med det sagt finns det även andra banker som är bra för aktiehandel såsom Nordnet. Vilken bank du använder är helt upp till dig.

Det första steget för dig är att kolla på ditt bankkonto. Har du en buffert? Har du några pengar kvar alls i slutet av månaden? 

Buffert
 • Det är svårt att ge någon generell riktpunkt över hur stor buffert man ska ha. Det beror helt och hållet på var du är i livet. Har du familj, villa och bil så behöver du en buffert som är mycket större än vad du behöver som student. Bufferten ska kunna täcka alla oväntade utgifter för dig. 
 • Jag är student och hyr ett rum i en korridor. Jag äger ingen bil eller något annat som kan orsaka en stor utgift. Därför har jag satt min buffert till 10 000 kr, vilken jag har på samma bank som jag har mitt kort kopplat till. 
Pengar kvar i slutet av månaden? 
 • Har du redan en del pengar sparade? Ligger de på ett konto på en storbank där du inte får någon ränta? Innan du börjar tänka kring investeringar så är det första du bör göra att sätta in pengarna på ett räntekonto. Jag använder mig av Sparkonto + Collector hos Avanza. De erbjuder i skrivande stund en ränta om 0,65% och har fria uttag. Alltså ingenting du blir rik på, men bra mycket bättre än att inte få något alls. Detta konto täcks av insättningsgarantin upp till 950 000 kr. Detta gör att du får ersättning av staten upp till detta belopp om Collector skulle gå i konkurs. Du kan läsa mer om den statliga insättningsgarantin här

Sammanfattningsvis bör du först och främst bygga upp en buffert. Hur stor bufferten bör vara beror på hur din levnadssituation ser ut. Därefter rekommenderar jag att starta ett räntekonto på en nätbank, sätta in ditt redan sparade kapital på ett räntekonto. Därefter kan du ta dig den tiden som behövs för att läsa vidare om hur du ska investera. 


Genom att starta ett konto hos Avanza genom min affiliatelänk så får jag en mindre summa av Avanza. Detta påverkar inte på något sätt vad jag skriver eller tycker om dem. Det hjälper dock mig som student. 

Friskrivning: 
Ingenting av vad som skrivits ska ses som köpråd eller ekonomisk rådgivning. Gör alltid din egna research inför dina beslut. Du behöver alltså själv analysera och bedöma materialet i den utsträckning du tycker det behövs. Jag tar inget ansvar för eventuella felskrivningar, felräkningar eller felaktiga påståenden. 

Ha en trevlig helg!