onsdag 5 februari 2020

Rapport SHB och Wallenstam

Denna dag har varit lite extra spännande. Två av mina innehav har lämnat rapport, SHB vid 07:00 och Wallenstam vid 12:00.

SHB

 • Rörelseresultatet minskade med 1% till 21 796 mkr. Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster steg rörelseresultatet med 55 mkr. 
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9%. 
 • Intäkterna steg med 2%. Justerat för valutakurseffekter och engångsposter ökade intäkterna med 3%. 
 • Kostnaderna steg med 4 %. Justerat för valutakurseffekter, engångsposter och särskilda poster ökade kostnaderna med 5%. 
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,04%. 
 • Utdelningen föreslås ligga kvar på 5,5 kr per aktie. 
SHB A har vid skrivande stund ökat 4,8% idag. Marknaden uppskattade rapporten, vilket troligen framförallt beror på att vinsten var nästan 14% högre än väntat. Kostnaderna ökar dock fortsatt, något SHB tidigare uttalat att de jobbar på att få ner. En del av de ökade kostnader härrör sig till framförallt mer arbete för förstärka rutiner, kontroller och system för att inte utnyttjas för finansiell kriminalitet. 

Jag hade hoppats på en bonusutdelning, med tanke på att bolaget de senaste åren haft en vinst som överstigit utdelningen med ett par kronor per aktie samt att de haft samma utdelning sedan 2018 (inte inräknat bonusutdelning). 


Wallenstam

 • Substansvärdet per aktie ökade med 9 kr, 11% i perioden och uppgår till 91,3 kr jämfört med 82,3 föregående år. 
 • Utdelningen föreslås bli 1,9 kr uppdelat på två utbetalningar om 0,95 kr per aktie. De behåller alltså samma utdelningsbelopp som de delade ut 2019. 
 • Förvaltningsresultatet för fastigheter ökade med cirka 10%. 
 • Hyresintäkterna ökade med drygt 6%. 
 • De har för tillfället 3 135 lägenheter i produktion. 
 • Resultat efter skatt uppgår till 8,5 kr per aktie. 
Bolagets VD kommenterade följande angående rapporten 
"Vi skapade 9 kronor per aktie i substansvärdeökning under det första kalenderåret i den nya affärsplanen, av de 40 kronor som är vårt mål 2023. Förvaltningsresultatet ökade med 10% till drygt 1,1 Mdr och överskottsgraden landar på 75,5 %. Det är fantastiskt fina siffror som återigen visar hur väl verksamheten och vår affärsmodell fungerar." 

samt 

"Den stora efterfrågan på fastigheter påverkar direktavkastningskraven och följaktligen även värderingen av fastighetsbeståndet. Värdeförändringarna på våra fastigheter uppgick 2019 till 2,5 Mdr. Det är extra roligt att se att värdeförändringarna från vår effektiva nyproduktion bidrar allt mer till vår värdetillväxt."Jag tycker rapporten är godkänd. Bolaget värderas idag en bit över sitt substansvärde, men de har ett relativt aggressivt tillväxtmål. Detta tillväxtmål inleddes 2019 och går ut på att växa 40 kr (per aktie) i substansvärde till 2023. 

Att utdelningen inte höjdes kan givetvis svida lite. Men med tanke på deras höga tillväxtmål, det faktum att jag inte lever på eller behöver utdelningar samt att min placering i Wallenstam inte är gjord för enbart utdelning/utdelningstillväxt, utan för totalavkastningen, så berör det inte mig särskilt mycket. Om bolaget kan investera dessa pengar för bra investeringar så har jag fullt förtroende för dem. 

Bolaget var ned ca 1.5% under dagen innan rapporten släpptes. Hur marknaden tar emot rapporten återstår att se. 

Ha en trevlig dag! 

OBS. Ingenting jag skriver ska ses som ett köp- eller säljråd. Gör alltid din egna analys. Jag tar inget ansvar för eventuella felskrivningar, felräkningar eller direkt felaktiga påståenden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar